Menu Zavřeno

Jak navázat vzdálenou pomoc

Postup navázání spojení pro poskytnutí vzdálené pomoci:

Stáhněte aplikaci TeamViewer kliknutím na oranžové tlačítko v pravém horním rohu a spusťte ji.
Sdělte nám své ID a heslo, které jsou vygenerovány pro novou relaci.
Pracovník zákaznické podpory se pomocí sdělených údajů spojí s vaším počítačem a provede potřebný servisní zásah.
Po vykonání servisního zásahu bude spojení ukončeno.

Spuštěním programu teamviewer.exe a sdělením svých údajů (ID a heslo) zákazník souhlasí s provedením servisního zásahu prostřednictvím vzdálené správy.
Zákazník si je zároveň plně vědom skutečnosti, že prostřednictvím této operace bude zaměstnanci společnosti COMPAKT umožněn vzdálený přístup na zařízení zákazníka (PC, notebook, server) za účelem provedení servisních činností podle jeho požadavků.
Zákazník souhlasí, že uvedený servisní zásah bude zpoplatněn dle platného ceníku.